Giáo xứ Tam Hải

"Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ!" (Lc 24,36)
"Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng." (Ga 13,1)
"Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!" (Mt 26,24)
                    GIÁO XỨ TAM HẢI
      

Năm thành lập: 

 1955 - đến nay

 

Bổn mạng giáo xứ: 

 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giờ LễNgày Chúa Nhật:  Buổi sáng: 05.00 ;  06.30  ;  08.00
                               Buổi chiều: 16.00 ;  17.30  ;  19.30    

Thứ 2: 
05.00
18.00
Thứ 3: 
05.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
18.00
Thứ 7:     
05.00
18.00

 

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
19.30 


LM Chính xứ: LM Phụ tá:
Vinh sơn Trần Ngọc Bạch Bích SDB
Từ năm: 09/2015
Vinh sơn Nguyễn Ngọc Thiện
Từ năm: 2014
Giáo Xứ Tam Hải
Địa chỉ: 180 Tam Châu, KP.1, P.Tam Bình
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 

 3729 3119 - 3897 7941

Địa chỉ website giáo xứ:
    - https://www.facebook.com/Truy%E1%BB%81n-Th%C3%B4ng-Gi%C3%A1o-X%E1%BB%A9-...
    - www.giaoxugiaohovietnam.com/SaiGon/01-Giao-Phan-SaiGon-TamHai.htm
 
 ĐỊA CHỈ:


* Nhà thờ Giáo xứ Tam Hải Giáo hạt Thủ Đức.
* Địa chỉ : 180 Gò Dưa, KP.2, P.Tam Bình Quận Thủ Đức ( Bản đồ)


Xem Giáo Hạt Thủ Đức ở bản đồ lớn hơn