Giáo xứ Tân Châu

HÌNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ


ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ GIÁO XỨ

Địa chỉ: 98/1 Trường Chinh, P.12, Quận Tân Bình

ĐT: 3811 2453

NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ

Năm thành lập: 

 1973

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Antôn Pađôva

HÌNH CHA SỞ - CHA PHÓ

 

 
 

 

 
 

 

LM Chính xứ:  Giuse Dương Vũ
Từ năm: 2009

HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY - RỬA TỘI - GIẢI TỘI

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:30
18:00
Thứ 3: 
04:30
18:00
Thứ 4: 
04:30
18:00
Thứ 5: 
04:30
18:00
Thứ 6: 
04:30
18:00
Thứ 7: 
04:30
18:00
CN: 
05:00
07:00
17:00

Giờ chầu Thánh

Thứ 2: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 3: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 4: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 5: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 6: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 7: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
CN: 
đầu tháng
sau lễ 18:00

NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ