Giáo xứ Tân Chí Linh

GIÁO XỨ TÂN CHÍ LINH
Ngày thành lập giáo xứ: năm 1955
Bổn mạng Giáo xứ: Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
Mừng kính: hàng năm ngày 15.08
Địa chỉ: 6/25 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình. TP. HCM
Điện thoại: 38.450.559 - 39.915.972 - 39.912.342
 


Linh mục Chánh xứ
Giuse
VŨ MINH NGHIỆP

(từ năm 2002)

Linh mục Phụ tá
Đaminh
NGUYỄN TIẾN HÙNG

(từ năm 2011)


HĐMV Giáo xứ Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2013 -2017