Giáo xứ Tân Dân

Trong niềm hân hoan toàn cầu đang còn niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh 2016, lúc 17g30 ngày ngày 01.01.2017, cộng đoàn Giáo xứ Tân Dân long trọng mừng Hồng ân nhận Đức Maria Mẹ Thiên Chúa làm bổn mạng. Thánh lễ do cha Tôma Aquinô Hoàng Ngọc Công, chánh xứ chủ tế cùng Quý Cha khách.
WGPSG -- “Dù sống hay chết tôi vẫn thuộc về Đức Kitô” (Rm 14, 8) Vào lúc 10g sáng thứ Bảy, ngày 09.04.2016, giáo xứ Tân Dân, hạt Chí Hòa đã tổ chức Thánh lễ giỗ 03 năm (mãn tang) Cha cố Lêô Nguyễn Văn Hiền, nguyên chánh xứ Tân Dân (giai đoạn 1975 – 2005).
Vào lúc 17g30 ngày 17.06.2014, cộng đoàn giáo xứ Tân Dân đã hân hoan chào đón Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đến thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và Thánh Thể cho 85 em thiếu nhi. Đồng tế với Đức cha có cha chính xứ Tôma A.

GIÁO XỨ TÂN DÂN
Ngày thành lập giáo xứ: 1972/1991
Bổn mạng giáo xứ: Mẹ Thiên Chúa
Mừng kính: ngày 01.01 hàng năm
Địa chỉ: 8.23 Nguyễn Đình Khơi. Phường 4. Quận Tân Bình. TP. HCM
Điện thoại: 38.113.663 
Email:gxtandan@gmail.com

                                         

                                             Linh mục Chánh xứ
                                                  Tôma Aquinô
                                            HOÀNG NGỌC CÔNG

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ:
- Phó trương: Phêrô Nguyễn Dương Lễ
- Thủ quỹ: Tôma Nguyễn Đình Sơn
 
Giờ Lễ
Từ thứ hai đến thứ bảy : 05:00 - 17:30 
Chủ nhật : 05:00 - 07:00 - 17:30
 
Giờ Chầu Thánh Thể
Thứ năm đầu tháng: 14:00 - 17:00
 
Giải tội: Trước và sau Thánh Lễ
 
Rửa tội: 08:00 Chúa Nhật đầu tháng