Gíao xứ Tân Hiệp

Giáo xứ Tân Hiệp

 
Năm thành lập: 

 1954/1999

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Giuse

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
 
 
Địa chỉ: 
2/1 Ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 

 3713 3825

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:30
17:30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
sau lễ chiều


 

Thông tin Giáo xứ Tân Hiệp:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090804/1699