Gíao xứ Tân Hoà


Tân Hoà

Năm thành lập: 

 1960-1996

Bổn mạng giáo xứ: 

 Trái Tim Đức Mẹ
Giờ Lễ


Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
06:30
08:00
17:30
18:30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
06.00 -21.00
Thứ 3: 
06.00 -21.00
Thứ 4: 
06.00 -21.00
Thứ 5: 
06.00 -21.00
Thứ 6: 
06.00 -21.00
Thứ 7: 
06.00 -21.00
CN: 
06.00 -21.00


LM Chính xứ: 
Giuse Hoàng Kim Toan Từ năm: 2012
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
 
Địa chỉ: 
525/92 Huỳnh Văn Bánh, P.14
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận
Điện thoại: 

 3845 3134 - 3991 2265