Giáo xứ TÂN HƯNG

Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C Qua cửa hẹp Lời Chúa: Lc 13, 22-30 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24)
Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C Lửa mến Lời Chúa: Lc 12, 49-53 "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên." (Lc 12,49)
1. Năm Đức Tin là gì?

  Giáo Xứ: TÂN HƯNG  Hạt Hóc Môn
 

1C Khu phố I, Phường:Tân Thới Hiệp Quận:12 
                ĐT: 3715 9971

Thánh lập năm: 1954

Bổn mạng Giáo xứ:  ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
                                     

Cha xứ:  Vinh sơn  Nguyễn Văn Hồng            Từ năm: 2003   đến nay

Cha phụ tá: Gioankim  Nguyễn Thành Tựu   Từ năm: 2013


NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ

BỔN MẠNG GIÁO XỨ

HÌNH CHA SỞ - CHA PHÓ

HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY - RỬA TỘI - GIẢI TỘI

NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ