Giáo xứ Tân Hưng

Giáo xứ Tân Hưng

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.00
17.30
Thứ 3: 
04.00
17.30
Thứ 4: 
04.00
17.30
Thứ 5: 
04.00
17.30
Thứ 6: 
04.00
17.30
Thứ 7: 
04.00
17.30
CN: 
04.00
06.00
16.30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
19.00
CN: 
19.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1975
Địa chỉ: 
2/43 Lê Đức Thọ, P.15
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 

 894 8049

Thông tin Giáo xứ Tân Hưng:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090809/1860