Giáo xứ Tân Mỹ

Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C Qua cửa hẹp Lời Chúa: Lc 13, 22-30 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24)
Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C Lửa mến Lời Chúa: Lc 12, 49-53 "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên." (Lc 12,49)
Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên C Kiên trì cầu xin Lời Chúa: Lc 11, 1-13 "Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho." (Lc 11,9-10)

                                             
                    K.18, Ấp Mỹ Hoà 2 - Xã: Xuân Thới Đông - Huyện: Hóc Môn
                                                  ĐT:3718 2728
Thành lập năm: 1970
Bổn mạng : Thánh Giuse
                                   
              Cha xứ: Giacôbê NGUYỄN KIM ĐIỀN     Từ : 2013

Giờ Lễ

 

Giờ chầu Thánh Thể

Thứ 5
sau lễ
17:30
Thứ 6
đầu tháng
sau lễ 17:30

Thông tin trang web:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090804/1702TIÊU ĐIỂM (HÌNH ẢNH & TIN/BÀI CẦN QUAN TÂM)

HÌNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ

ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ GIÁO XỨ

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ

BỔN MẠNG GIÁO XỨ

HÌNH CHA SỞ - CHA PHÓ

HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY - RỬA TỘI - GIẢI TỘI

NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ