Giáo xứ Tân Phú Hòa

Đây là những người được bầu chọn hoạt động cho giáo xứ
KHÔNG PHẢI CON ĐÃ CHỌN NGÀI, NHƯNG CHÍNH NGÀI ĐÃ CHỌN CON. KHÔNG PHẢI CON ĐÃ YÊU NGÀI, NHƯNG CHÍNH NGÀI ĐÃ YÊU CON.
Giáo xứ Tân Phú Hòa Thành lập năm 1960, lấy Thánh Cả Giuse làm Bổn Mạng, kính lễ vào ngày 19-03 hằng năm. Toạ lạc tại Địa chỉ : 173/45/51 đường Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú - TP.HCM. Do Cha Giuse Nguyễn Văn Trọng làm chánh xứ

Gx.TÂN PHÚ HÒA được thành lập vào năm 1960, nhận Thánh cả Giuse làm bổn mạng, kính lễ bổn mạng vào ngày 19 tháng 03 hằng năm.

Địa chỉ  : 173/45/51 đường Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú - TP.HCM

Linh Mục chánh xứ : Giuse Nguyễn Văn Trọng , Nhậm xứ ngày 17-12-1998 đến nay.

Hội Đồng Mục Vụ Đương Nhiệm :

* Chủ tịch : Ông Đa minh Bùi Văn Tranh

* Phó chủ tịch nội vụ : Ông Phêrô Nguyễn Văn Mãi

* Phó chủ tịch ngoại vụ : Bà Maria Vũ Thị Đào

* Thư ký Giáo Xứ : Ông Nicola Nguyễn Phúc Cương

* Thủ quỹ Giáo xứ : Bà Têrêxa Đặng Thị Kim Hà

Các giờ lễ xin xem tại đây