Giáo xứ Tân Phước

Học viện Mục vụ xin giới thiệu đến quý cha và quý học viên CHƯƠNG TRÌNHTHẦN HỌC-MỤC VỤ, THÁNH NHẠC VÀ ANH NGỮ với lịch ghi danh như sau: GHI DANH HỌC KỲ I, NIÊN KHÓA 2013 – 2014 Thời gian nhận ghi danh (VP Học vụ KHÔNG nhận ghi danh qua E-Mail và điện thoại): Từ thứ năm, 01.08.2013 – thứ năm, 29.08.2013 Giờ làm việc: § Thứ hai đến thứ
Vì lãnh vực MVTT thay đổi và tiến bộ rất nhanh, các thành viên mỗi ngày một tăng, nên - nếu không cập nhật bổ sung những kiến thức / kỹ năng MVTT cần thiết, và không tổ chức giao lưu thắm thiết hơn với nhau - chúng ta sẽ trở nên lạc hậu và không còn hợp tác được với nhau nữa.

Địa chỉ: 245 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9 Quận Tân Bình
Điện thoại: 3865 5299 - 6265 2342  VP: 3866 6214
Năm thành lập: 

 1966,  2006

Bổn mạng giáo xứ: 

 Mẹ Thiên Chúa
LM Chính xứ: Giuse Vũ Minh Danh Từ năm 2002

LM Phụ tá: Phanxicô Ass. Lê Hoàng Lâm Từ năm: 2011
HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:30
07:30
17:30
19:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
17:30
Thứ 6: 
đầu tháng
17:30
Thứ 7: 
đầu tháng 17:30
19:30

- RỬA TỘI - GIẢI TỘI
NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ