Giáo xứ Tân Quy

Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên C Chớ cậy vào vật chất Lời Chúa: Lc 12,13-21 "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu." (Lc 12,15)
Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên C Kiên trì cầu xin Lời Chúa: Lc 11, 1-13 "Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho." (Lc 11,9-10)

  
Thông tin giáo xứ :
            Trang riêng Giáo xứ (Tiếng Việt / Tiếng Anh)
            Trên web TGP Sài Gòn          

GIÁO XỨ TÂN QUY

Địa Chỉ: 1/1 Bùi Công Trừng, Ấp 2, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn. TP.HCM
Điện thoại: (08) 37.120.285 - Email: info@gxtanquy.com

     * Thành lập:  Năm 1880

     * Bổn mạng Giáo xứ: LỄ CHÚA KITÔ VUA
         

* Linh Mục Chánh Xứ:                                   * Linh Mục Phụ Tá:     
   
GABRIEL TRỊNH CÔNG CHÁNH                     ĐAMINH NGUYỄN VĂN NGỌC

 Hội Đồng Giáo Xứ:
Chủ tịch:
Phó chủ tịch:
Thư Ký:
Thủ quỹ:

       * Sinh Hoạt Phụng Vụ:

                  - Giờ Thánh lễ: (xem mục giờ thánh lễ)

                  - Giờ Chầu Thánh Thể:

                                Sau Thánh Lễ sáng Thứ Sáu tuần đầu tiên của tháng.

                  - Giờ Giáo lý:

                                 Thiếu nhi:

                                          - Sáng Chúa Nhật: 09:00 - 09:45

                                          - Chiều Thứ Năm: 19:00 - 19:45

                                 Giáo Lý Viên + Phụ tá:

                                          - Tối Chúa Nhật: 19:30 - 20:30

                                 Hôn Nhân:

                                          - Tối Chúa Nhật: 19:30 - 20:30

                                          - Ba Tháng khai giảng một lần.

                                 Dự Tòng:

                                          - Tối Thứ Tư - Thứ Sáu: 19:30 - 20:30

                                          - Sáu Tháng khai giảng một lần.

                  - Rửa tội:

                                 Chủ nhật đầu tháng: Sau Thánh lễ Nhì

                  - Giải tội:

                                 Sau Thánh Lễ sáng và chiều.