Giáo xứ Tân Sa Châu

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU
Ngày thành lập giáo xứ: năm 1954 
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Cả Giuse
Mừng kính: 
hàng năm ngày 19.03 
Địa chỉ: 387  Lê Văn Sỹ, Phường 02, Q Tân Bình, Tp HCM
Điện thoại: 
Email: 

 
Linh mục Chánh xứ
Giuse
NGUYỄN HỮU TRIẾT
ĐT: 0909.721.822 
Linh mục Phụ tá
Gioan Baotixita
LÊ QUỐC ĐẠT
ĐT: 0906.315.345

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ NHIỆM KỲ IV 2012 - 2016

* Lm Chánh xứ : Giuse NGUYỄN HỮU TRIẾT
* Lm Phó xứ : Gioan Baotixita LÊ QUỐC ĐẠT
 
                                                        BAN THƯỜNG VỤ
1. Giuse Trần Viết hợp Chủ tịch 0908.176.624
2. Phêrô Vũ Trần Gia Yên Phó chủ tịch nội vụ 0903.990.506
3. Giuse Nguyễn Văn Thịnh Phó chủ tịch ngoại vụ 0937.902.140
4. Giuse Lê Quốc Trung Thư ký 0903.189.493
5. Giuse Vũ Ngọc Rỵ Thủ quỹ 0909.917.037
CÁC ỦY VIÊN
1. Maria Đoàn Thị Thanh Kiều Ủy viên truyền giáo 0989.598.552
2. Giuse Mai Thái Hà Ủy viên giáo lý 0904.500.123
3. Giuse Nguyễn Đức Thứ Ủy viên pháp lý 0907.180.703
TRUYỀN THÔNG
1. Thầy Giuse Trần Hồng Phúc Trưởng ban 01696.454.842
2.   Thành viên  

GIỜ LỄ:
- THÁNH LỄ CHÍNH TRONG NGÀY:
NGÀY THƯỜNG: 05 giờ  -  18 giờ
NGÀY CHÚA NHẬT: 05 giờ - 07 giờ 30 - 16 giờ 30 - 18 giờ
- RIÊNG CÓ THÁNH LỄ DÀNH CHO ANH EM DÂN TỘC
lúc 10 giờ 30 Chúa Nhật tại Hội trường Giáo Xứ
 
RỬA TỘI:
- TRẺ EM: SAU LỄ 7 giờ 30 CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG
- NGƯỜI LỚN: - NGÀY LỄ CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
                         - CÁC NGÀY KHÁC THEO Ý CHA SỞ 
 
GIẢI TỘI:
- TĨNH TÂM ĐẦU MÙA CHAY VÀ ĐẦU MÙA VỌNG
- TRONG CÁC THÁNH LỄ CHÍNH TRONG NGÀY
- TẠI NHÀ XỨ KHI CÓ CHA CHÁNH XỨ HOẶC CHA PHỤ TÁ
- TẠI NHÀ KẺ LIỆT TRONG XỨ VÀO THỨ SÁU ĐẦU THÁNG  SAU THÁNH LỄ SÁNG
 
HỌC GIÁO LÝ:
- THIẾU NHI: SAU THÁNH LỄ 07 giờ 30 CHÚA NHẬT
- DỰ TÒNG VÀ HÔN PHỐI: SAU LỄ 18 giờ NGÀY THƯỜNG
 
CHÚA NHẬT XXXII TN B