Giáo xứ Tân Thái Sơn

Giáo xứ Tân Thái Sơn

 
Địa chỉ: 1 Hoàng Văn Hoè, P.Tân Quý, Quận Tân Phú
Điện thoại:  3842 5691
Năm thành lập:  1956/1971
Bổn mạng giáo xứ:  Thánh Gia Thất

LM Chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý


                       
LM Phụ tá: Giuse Nguyễn Hoàng Thanh

 
Giờ Lễ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật
04.45
17.15
 
04.45
17.15
 
04.45
17.15
 
04.45
17.15
 
04.45
17.15
 
04.45
17.15
 
04.30
17.00
16.00
18.00

Thông tin Giáo xứ Tân Thái Sơn:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090806/1784