Giáo xứ TÂN THỊNH

Gx.Tân Thịnh chầu Thánh Thể chuẩn bị mừng lễ Sinh Nhật Mẹ Maria - quan thày giáo xứ
Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C Qua cửa hẹp Lời Chúa: Lc 13, 22-30 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24)
Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C Lửa mến Lời Chúa: Lc 12, 49-53 "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên." (Lc 12,49)

        
Địa chỉ: 4/33A Ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM  ĐT: (08) 3713 1561

Thành Lập: 1993 (Từ năm 1959-1993 là Giáo Họ thuộc xứ Phát Môn - nay gọi là Tân Hiệp)
Bổn MạngSinh Nhật Đức Mẹ 08.09

    
Linh mục chánh xứ (từ 2009 đến nay): Phanxicô Xaviê Trần Văn Cường, SDB

MỤC VỤ

1.   Thánh lễ:
-    Tại nhà thờ : ngày trong tuần : 5g00 và 19g00;  Chúa Nhật : 5g30 và 17g00.
-    Tại nhà nguyện : 17g30 ngày thứ Tư, thứ
     Bảy và lễ trọng trong tuần.
Ghi chú : Ngày nào trong tuần có lễ yên xác tại gia và ngày đó không là lễ trọng thì không có lễ 19g00 tại nhà thờ và lễ 17g30 tại nhà nguyện.

2.   Rửa tội trẻ em: Thứ Bảy đầu tháng vào lễ tối tại nhà thờ hoặc lễ chiều tại nhà nguyện.
3.   Rửa tội dự tòng: dịp kết khóa dự tòng.
4.   Giải tội:
-    Tại nhà thờ : sau lễ sáng 3 ngày trước lễ Giáng Sinh, Phục Sinh, lễ Các Thánh và bổn mạng giáo xứ; cho thiếu nhi : tối thứ Năm trước các dịp lễ lớn; Cho các đoàn thể dịp mừng bổn mạng; Cho bất cứ ai khi cần.
-    Tại nhà nguyện : trước và sau thánh lễ.
5.  Bệnh nhân:
-    Rước lễ hằng tuần
-    XDBN và của ăn đàng khi cần
-    Thánh lễ tại gia các dịp lễ lớn.
6. Chầu Thánh Thể: 19g00 Chúa Nhật đầu tháng và chầu lượt Chúa Nhật trước lễ bổn mạng giáo xứ.

7. Tĩnh tâm:
-    Toàn xứ : mùa Vọng, mùa Chay và dịp bổn mạng giáo xứ.
-    Các đoàn thể : dịp mừng bổn mạng.
8. Hôn phối :
-    Trình báo cha xứ 2 tháng trước lễ cưới để được hướng dẫn.
-    Các giấy tờ cần có trước khi làm lễ cưới : chứng thư học giáo lý hôn nhân, rửa tội và thêm sức, kết quả rao và điều tra hôn phối, kết hôn phần đời, tờ khai và lấy khẩu cung có cha xứ chứng giám.
-    Ngày giờ lễ cưới do đương sự thống nhất với cha xứ
Ghi chú : Không giải quyết chuẩn khác đạo khi bên không Công Giáo là người nước ngoài. Không cử hành phép cưới trong thánh lễ (lễ cưới) cho HP phép chuẩn.