GIÁO XỨ TÂN VIỆT

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Việt đã được cha chánh xứ, cũng là cha Linh hướng của cộng đoàn, hướng dẫn đi công tác bác ái, đến giáo xứ Lộc Thạnh, tỉnh Bình Phước, đa số là người dân tộc Stiêng do Cha Đaminh Đồng Anh Vương phụ trách...

 
Bổn mạng giáo xứ:  Thánh Têrêsa hài đồng Giêsu
Năm thành lập: 1955
Địa chỉ: 
241bis Trường Chinh, P.12
Quận Tân Bình
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 

 3842 6567 ;  VP 3849 3422


 


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2012
 

LM Chính xứ:    Đa Minh vũ ngọc thủ ; Từ năm 2009 ; (Đương nhiệm)               
   LM Phụ tá: Giuse Đỗ Đức Hạnh   ;  Từ năm 2012  (Đương nhiệm)  

HÌNH ẢNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ:

Chủ Tịch HĐMVGX Tân Việt

GB. Nguyễn Thiện Thành

Nhiệm kỳ 2005 -(Đương nhiệm)


 
 
Phó Chủ Tịch 1

Phêrô Dương Mạnh Hùng               

Nhiệm kỳ 2005 – (Đương nhiệm) 
Phó Chủ Tịch 2

Giuse Nguyễn Minh Truyền                

Nhiệm kỳ 2005 – (Đương nhiệm)   

  Thư ký HĐMVGX
  Maria Đỗ Thi Thanh Thủy
  Nhiệm kỳ  2011    (Đương nhiệm
)

 
 Thủ quỹ HĐMVGX

 Rosa Dương Thị Ban

 Nhiệm kỳ 2005 - (Đương nhiệm)

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY - RỬA TỘI - GIẢI TỘI

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
06.00
07.30
17.00
18.30

     Rửa Tội trẻ em : Vào lúc 9 giờ 00 Chúa Nhật đầu tháng
    Thánh Lễ Hôn Phối :  - Thứ 5 : 15 giờ 30

                                        - Thứ 7 : 15 giờ 30
                                        - Chúa Nhật : 10 giờ 00

     Chầu Mình Thánh Chúa : Thứ 6   :  19 giờ 30 - 20 giờ 00
     Giờ Lòng Thương Xót Chúa : Hàng ngày từ thứ Hai ⇒thứ Bảy : 15 giờ 00 - 15 giờ 45

    Vào mỗi Thứ 6 đầu tháng có Thánh Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa :  15 giờ 00 - 16 giờ 00