Giáo xứ Thái Bình

Giáo xứ Thái Bình

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.15
17.30
Thứ 3: 
04.15
17.30
Thứ 4: 
04.15
17.30
Thứ 5: 
04.15
17.30
Thứ 6: 
04.15
17.30
Thứ 7: 
04.15
17.30
CN: 
04.15
07.00
15.00
17.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05.00 - 20.00
Thứ 3: 
05.00 - 20.00
Thứ 4: 
05.00 - 20.00
Thứ 5: 
05.00 - 20.00
Thứ 6: 
05.00 - 20.00
Thứ 7: 
05.00 - 20.00
CN: 
05.00 - 20.00


LM Chính xứ: 
Từ năm:              
2013
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
48/16 Thống Nhất, P.13
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 

 3996 4214 - 3996 4581

Thông tin Giáo xứ Thái Bình:
http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090809/1861