Giáo xứ Thái Hoà

GIÁO XỨ THÁI HÒA

Ngày thành lập giáo xứ: 1956/1974
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse
Mừng kính: hàng năm ngày 19.03
Địa chỉ: 986/55 Cách Mạng Tháng Tám. Ph 5. Qu Tân Bình. TP.HCM
Điện thoại: 38.454.773

Linh mục Chánh xứ
Phaolô
NGUYỄN XUÂN ĐĨNH