Giáo xứ Thăng Long

Bổn mạng Cha Xứ Bổn mạng Cha Xứ Bổn mạng Cha Xứ
Barnaba Trần Cương Quyết Năm sinh: 1946 Năm Linh mục: 1973 Nơi làm việc: NT Thăng Long, hạt Phú Thọ
Giáo xứ Thăng Long thành lập năm: 1955 1967 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Gia Thất. Giáo họ: Đền Vinh Sơn 9A Nguyễn Thị Nhỏ, P.15, Q.11 Năm thành lập: 1972

Giờ Lễ
Thứ 2:    Thứ 3:        Thứ 4:        Thứ 5:        Thứ 6:       Thứ 7:      CN

17:30     17:30          17:30         17:30          17:30        17:30     06:00
                                                                                                             07:30
                                                                                                             17:30                                                                                         
                                                                                                            
Giờ chầu Thánh Thể

Thứ 5: đầu tháng   Thứ 6: đầu tháng  Thứ 7: đầu tháng   Chủ Nhật: đầu tháng
               
18:00                        18:00                      18:00                          15:00

THÔNG TIN VỀ GIÁO XỨ THĂNG LONG:http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090805/1734