Giáo xứ Thánh Cẩm

***THÔNG BÁO***
LỊCH PHỤNG VỤ 2015

(Tháng 3 – Tháng 4 – Tháng 5)

1/ Thứ 4 (11/3): Lễ kính Thánh Đaminh Cẩm – Bổn mạng Giáo Xứ .
      - 4h30: Thánh lễ sáng
      - 17h45: Thánh lễ chiều
2/ Thứ 6 (13/3): Ăn chay cầu nguyện cho tài nguyên môi trường.
3/ Thứ 5 (19/3): Lễ kính Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức Mẹ (Lễ trọng).
      - 4h30: Thánh lễ sáng
      - 18h00: Thánh lễ chiều
4/ Chúa nhật thứ V Mùa Chay (22/3): Giải tội cho Thiếu Nhi Thánh Thể vào lúc 10h00 sáng.
5/ Thứ 4 (25/3): Lễ Truyền Tin (Lễ trọng).
      - 4h30: Thánh lễ sáng
      - 17h45: Thánh lễ chiều
6/ Thứ 5, 6, 7 (ngày 26, 27, 28/3): Ban Mục Vụ 2 Khu đi chặt lá. Mời các đoàn thể ra nhà thờ để phụ làm lá.
7/ Chúa nhật (29/3): Lễ lá – Rước Lá vòng quanh nhà thờ (Cả 3 Thánh Lễ).
      - 4h30 : Thánh lễ sáng
      - 8h00 : Thánh lễ của Thiếu nhi Thánh Thể
      - 16h30 : Thánh lễ chiều
 --> Sau lễ chiều sẽ có Giải tội chung cho tất cả cộng đoàn giáo dân.
8/ Thứ 5 Tuần Thánh (2/4): Thánh Lễ Tiệc Ly
      - Không có Lễ sáng. Nhưng có Thánh Lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn vào lúc 8h30.
      - 18h00 : Thánh lễ chiều
      - Các phiên giờ Chầu:
         + 19h30 – 20h00 : Thiếu Nhi Thánh Thể
         + 20h00 – 20h30 : Huynh đoàn Đaminh
         + 20h30 – 21h00 : Hội Con Đức Mẹ
         + 21h00 – 21h30 : Ca Đoàn Cecillia
         + 21h30 – 22h00 : Gia Đình PTTT, Ca Đoàn PTTT
         + 22h00 – 22h30 : Chi hội Têrêsa
         + 22h30 – 23h00 : Các Bà Mẹ Công giáo
         + 23h00 – 23h30 : Hai khu
9/ Thứ 6 Tuần Thánh (3/4) :
      - Không có Lễ sáng.
      - 11h00 : Đi Đàng Thánh Giá
      - 17h00 : Ngắm đứng (khoảng 5 ngắm) và Dâng Hạt
      - 17h45 : Cử hành Cuộc Thương Khó Chúa Ki-tô
--> Sau Rước Lễ là Lời Nguyên kết thúc và cộng đoàn tiếp tục hôn Thánh Giá
10/ Thứ 7 (4/4): Canh thức Vượt Qua (ngắm 7 sự Thương Khó Đức Bà)
      - 20h00 : Nghi thức thắp nến Phục Sinh – Nghi thức làm Phép Lửa
--> Sau Thánh lễ, sẽ phát trứng Phục Sinh theo truyền thống hàng năm của Giáo xứ.
11/ Chúa nhật Phục Sinh:
      - 4h30 : Thánh Lễ sáng
      - 8h00 : Thánh lễ của Thiếu nhi Thánh Thể
      - 16h30 : Thánh lễ chiều
12/ Chúa nhật tuần thứ II sau Phục Sinh (12/4): Lễ Lòng Chúa Thương Xót
     - 15h00 : Chầu Kính Lòng Chúa Thương Xót
     - 16h30 : Rước Kiệu Lòng Chúa Thương Xót
13/ Thứ 6 (1/5) : Lễ Thánh Giuse Thợ  –  Bổn Mạng Nhà Thờ
14/ Chúa nhật (3/5) : Mừng Lễ Bổn Mạng nhà thờ vào Lễ chiều
     - 4h30 : Thánh Lễ sáng
     - 8h00 : Thánh lễ của Thiếu nhi Thánh Thể
     - 16h30 : Thánh lễ chiều (có rước kiệu).

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về lịch phụng vụ. 
Xin chân thành cảm ơn!