Giáo xứ Thánh Cẩm

Giáo xứ Thánh Cẩm

 

 

Địa chỉ: số 12-đường 11- khu phố Chân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 –Tp HCM
Linh mục chánh xứGiuse Hoàng Minh Liệu
Điện thoại
: 08.38973102
Emailgxthanhcam@gmail.com ; nguyentrunghieu2935@gmail.com

Bổn mạng Giáo xứ: THÁNH GIUSE THỢ (1.5)
Giáo xứ thành lập năm 1955 do Linh Mục Giuse PHẠM QUANG TỰ (1913-1979)
Các linh mục kế vị:

  • Cha Phaolô TRẦN VĂN QUANG (Từ năm 1979 – 1999)
  • Cha Gioan Maria Vianê CHU MINH TÂN (1999 – 2009)
  • Cha GioaKim NGUYỄN VĂN SAN (2009 _ 2016 )
  • Cha Giuse HOÀNG MINH LIỆU (2016)

Tổ chức:
1. Các Giáo Khu:
• Giáo khu I: ĐỨC MẸ MÂN CÔI
• Giáo khu II: ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
2. Các hội đoàn:
• GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM
• HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
• THIẾU NHI THÁNH THỂ
• HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH
• CHI HỘI TÊRÊXA
• CHI HỘI CON ĐỨC MẸ

3. Ca đoàn:
• Ca đoàn Thánh Tâm
• Ca đoàn Cécilia
4. Giờ lễ trong tuần:
• Ngày thường:
 Sáng: 05 giờ
 Chiều: 17 giờ 30
• Chúa nhật:
 Lễ 1: 05 giờ
 Lễ 2: 07 giờ 
 Lễ 3: 16giờ30
5. Giờ Chầu Thánh thể:
• Thứ năm và thứ sáu đầu tháng
6. Giải tội:
• Hàng tuần trước giờ lễ 
• Mùa Vọng-Mùa Chay: có lịch riêng
7. Rửa Tội:
• Chủ nhật đầu tháng (Sau lễ 2)