Giáo xứ Thánh Gia

Giáo xứ Thánh Gia

 Giáo xứ Thánh Gia, thành lập ngày 01/11/1998.
Địa chỉ 18/2 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1.Tp.HCM.
ĐT: (08)38483226

 
Description: C:\Users\Bao Huy\Downloads\01-Giao-Phan-SaiGon-ThanhGia-00-1-cha-diem.jpg                          Description: C:\Users\Bao Huy\Downloads\cha diem thanh gia.jpg
       Linh mục chính xứ tiên khởi                                   Linh mục chính xứ đương nhiệm
    Giuse Vữu Hữu Hiền                                      Giuse Nguyễn Duy Diễm
 
BỔN MẠNG GIÁO XỨ: Thánh Gia Thất.

GIỜ LỄ GIÁO XỨ:
Thánh đường giáo xứ
Ngày thường:
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy: 5 giờ 30 chiều.
Chúa nhật:
- 06 giờ 00 sáng: lễ Người Lớn.
- 08 giờ 30 sáng: lễ Thiếu Nhi.
- 05 giờ 00 chiều: lễ Giới Trẻ.
- 07 giờ 00 tối: lễ Người Lớn.

Nguyện đường Đức Mẹ Vô Nhiễm
- Thứ Ba, Thứ Năm: 05 giờ 00 sáng.
- Thứ Bảy (lễ Chúa nhật): 06 giờ 30 chiều.

Nguyện đường Đức Mẹ Mân Côi
- Thứ Tư, Thứ Sáu: 05 giờ 00 sáng.
- Thứ Bảy (lễ Chúa nhật): 05 giờ 30 chiều.

CÁC NGÀY LỄ ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG
- Thứ Tư đầu tháng: lễ dành cho Các Bà Mẹ Công Giáo.
- Thứ Sáu đầu tháng: lễ dành cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ.

RỬA TỘI TRẺ BÉ
- Chúa nhật đầu tháng: 11 giờ 00 sáng

GIỜ HỌC GIÁO LÝ
- 09 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng

CHẦU THÁNH THỂ
- Hằng tuần vào mỗi chiều Thứ Năm : 18 giờ 00 đến 18 giờ 45.

 
Thông tin Giáo xứ  Thánh Gia:
http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090806/1766