Gíao xứ Thánh Nguyễn Duy Khang

"Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: 'Ông ta phải quỷ ám!' Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: 'Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".
“Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn anh em, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19b) Nguyện cho chúng con được thuộc về Chúa suốt đời.
"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta". (Lc 23, 42-43) Nguyện cho chúng con biết tôn thờ Chúa là vị Vua của tình yêu
Năm thành lập: 

 1996/ 1968

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Gia Thất

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.45
Thứ 3: 
05.00
17.45
Thứ 4: 
05.00
17.45
Thứ 5: 
05.00
17.45
Thứ 6: 
05.00
17.45
Thứ 7: 
05.00
17.45
CN: 
05.00
07.30
17.45

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5
14.00 - 20.00
Thứ 6: 
Thứ 6
14.00 - 20.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1992
Từ năm: 
1994
1992
Địa chỉ: 
195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 

 3899 6681 -  3514 4152

http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090805/1717