Gíao xứ Thánh Nguyễn Duy Khang

“Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn anh em, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19b) Nguyện cho chúng con được thuộc về Chúa suốt đời.
"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta". (Lc 23, 42-43) Nguyện cho chúng con biết tôn thờ Chúa là vị Vua của tình yêu
"Các ông chưa đọc câu Thánh Kinh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.” (Mc 12,10) Nguyện cho chúng con quyết một lòng vững tin vào tình yêu Chúa.
Năm thành lập: 

 1996/ 1968

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Gia Thất

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.45
Thứ 3: 
05.00
17.45
Thứ 4: 
05.00
17.45
Thứ 5: 
05.00
17.45
Thứ 6: 
05.00
17.45
Thứ 7: 
05.00
17.45
CN: 
05.00
07.30
17.45

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5
14.00 - 20.00
Thứ 6: 
Thứ 6
14.00 - 20.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1992
Từ năm: 
1994
1992
Địa chỉ: 
195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 

 3899 6681 -  3514 4152

http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090805/1717