Giáo xứ Thánh Phaolô

Học viện Mục vụ xin giới thiệu đến quý cha và quý học viên CHƯƠNG TRÌNHTHẦN HỌC-MỤC VỤ, THÁNH NHẠC VÀ ANH NGỮ với lịch ghi danh như sau: GHI DANH HỌC KỲ I, NIÊN KHÓA 2013 – 2014 Thời gian nhận ghi danh (VP Học vụ KHÔNG nhận ghi danh qua E-Mail và điện thoại): Từ thứ năm, 01.08.2013 – thứ năm, 29.08.2013 Giờ làm việc: § Thứ hai đến thứ
Vì lãnh vực MVTT thay đổi và tiến bộ rất nhanh, các thành viên mỗi ngày một tăng, nên - nếu không cập nhật bổ sung những kiến thức / kỹ năng MVTT cần thiết, và không tổ chức giao lưu thắm thiết hơn với nhau - chúng ta sẽ trở nên lạc hậu và không còn hợp tác được với nhau nữa.

HÌNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ

Địa chỉ: 352 Lê Hồng Phong, P.1 Quận 10
Điện thoại: 

 3835 5890

Năm thành lập: 

 1970, 1998

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Phaolô Trở Lại

LM Chính xứ: Từ năm 2012
Giuse Huỳnh Thanh Phương

HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY

Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:00
Thứ 3: 
17:00
Thứ 4: 
17:00
Thứ 5: 
17:00
Thứ 6: 
17:00
Thứ 7: 
17:00
CN: 
05:30
07:30
17:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
17:00                 
Thứ 7: 
đầu tháng
17:00


- RỬA TỘI - GIẢI TỘI

NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ