Giáo xứ Thánh Tâm

Thông tin Giáo xứ Thánh Tâm:
​-http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090809/1832

TIÊU ĐIỂM (HÌNH ẢNH & TIN/BÀI CẦN QUAN TÂM):

HÌNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ:

ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ GIÁO XỨ: 43 Trần Hưng Đạo, KP.1, P.Hiệp Phú. Quận 9

HÌNH NHÀ XỨ GIÁO XỨ:

ĐỊA CHỈ NHÀ XỨ: 19 Trần Quốc Toản, KP.2, P.Hiệp Phú, Quận 9
 
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 086 681 2706
 
NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ: 1977

BỔN MẠNG GIÁO XỨ: Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

CHA CHÁNH XỨLinh Mục GIUSE PHẠM ĐÌNH TÀI

CHA PHÓ: Linh Mục GIUSE TRƯƠNG VĂN TÍNH

HÌNH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIÁO XỨ:

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ HẰNG NGÀY:

- Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Có giờ Kinh Phụng Vụ trước 30 phút
+ Thánh Lễ Chiều: 17:30, riêng sau Lễ các ngày: 
    * Thứ Hai: Đọc kinh chung cho các Linh hồn tại Nhà Hài Cốt
    * Thứ Năm: Giờ Chầu Thánh Thể

- Thứ Bảy:
Thánh Lễ Chiều: 17:30  TL thay cho ngày Chúa Nhật, có giờ Kinh và tập hát trước 30 phút

- Chúa nhật: Có giờ Kinh và tập hát trước 30 phút
Thánh Lễ Sáng:        5:30
Thánh Lễ Thiếu Nhi: 7:00
Thánh Lễ Chiều:     17:00
Thánh Lễ Giới Trẻ: 19:00

GIỜ KINH LÒNG THƯƠNG XÓT:
Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 14:30 đến 15:30
 
RỬA TỘI:
Sau Thánh Lễ 7:00 Chúa nhật đầu tháng chẵn

GIẢI TỘI:

LỚP GIÁO LÝ CHO THIẾU NHI THÁNH THỂ:
Từ 8:45 đến 9:45 Chúa nhật hàng tuần

LỚP GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN:

Từ đầu 2017 đến nay đã mở 2 khóa gồm 2 phần chương trình Giáo Lý:
-Khóa 1 - Phần 1 - Bắt đầu tháng 4-2017 (Đã kết thúc)
-Khóa 2 - Phần 2 - Bắt đầu tháng 7-2017 (Hiện chưa kết thúc)
Giờ học: Từ 18:30 đến 21:00, các ngày:
-Thứ Hai và Thứ Tư: GL Hôn Nhân
-Thứ ba và Thứ Năm: GL Tân Tòng
Khóa tiếp theo sẽ sớm được cập nhật.