Giáo xứ Thánh Tâm |

Giáo xứ Thánh Tâm

* Bổn Mạng Giáo Xứ: Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

* Dưới sự hướng dẫn của Cha Chánh xứ, hiện nay là cha Đaminh Phạm Văn Đổng, có Ban Thường vụ gồm 05 thành viên HĐMV: Chủ Tịch, Phó Nội Vụ, Phó Ngoại Vụ, Thư Ký, Thủ Quỹ.

* Giáo Xứ có 07 Giáo khu:

1/ GK Têrêsa. Lễ kính Bổn mạng - Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 01/10.

2/ GK Giacôbê. Lễ kính Bổn mạng - Thánh Giacôbê Tông Đồ, 25/7.

3/ GK Phanxicô. Lễ kính Bổn mạng - Thánh Phanxicô Assisi, 04/10.

4/ GK Mông Triệu. Lễ kính Bổn mạng - Đức Mẹ Lên Trời, 15/8.

5/ GK Giuse. Lễ kính Bổn mạng - Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria, 19/3.

6/ GK Nữ Vương Hòa Bình. Lễ kính Bổn mạng - Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, 01/1.

7/ GK Phêrô. Lễ kính Bổn mạng - Thánh Phêrô & Thánh Phaolô Tông Đồ, 29/6.

* Các Hội đoàn:

- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

- Phan Sinh tại thế

- Ban Giáo lý     

* Các Ca đoàn:    - Thánh Tâm

                          - Mônica

                          - Têrêxa (Thiếu Nhi) 

* Rửa tội cho các em nhỏ: Sau Thánh lễ sáng Chúa nhật đầu tháng chẵn.

* Tĩnh tâm & Giải tội Mùa Vọng & Mùa Chay:

Ngày thường trước hoặc sau Thánh Lễ chiều, tùy theo yêu cầu của giáo dân, các Cha sẽ ngồi Tòa.

* Giáo lý Thiếu nhi có 8 lớp học sáng Chúa Nhật do các Anh Chị Giáo lý viên phụ trách:

1/ Khai Tâm 1 - Khai Tâm 2

2/ Rước Lễ 1 - Rước Lễ 2

3/ Thêm Sức 1 - Thêm Sức 2

4/ Bao Đồng 1 - Bao Đồng 2

* Giáo Lý Tân Tòng và Hôn Nhân:

Sáu tháng khai giảng 1 lần do Cha Chánh xứ và 02 Giáo viên phụ trách.