Gíao xứ Thị Nghè

"Người thu thuế ra về được khỏi tội". (Lc 18, 9-14) Xin giúp chúng con sống hiền lành khiêm nhu.
"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người". (Mc 12, 28b-34) Xin cho chúng con biết thờ phượng Chúa trên hết mọi sự.
Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán". (Lc 11, 14-23) Nguyện cho chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa.
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

Giáo xứ Thị Nghè được thành lập năm 1790.

Bổn mạng Giáo Xứ là Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (lễ kính: 08 -12).

Tổng số giáo dân: khoảng 5000 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng 1200 hộ.

Địa chỉ: 22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
Điện thoại: 08.35144770

Linh mục Chánh xứ: 

  • PHÊRÔ NGUYỄN THANH TÙNG: Năm sinh: 21.12.1965. Thụ phong linh mục: 30.06.2001. Làm cha sở Thị Nghè từ 08.08.2013
Linh mục Phụ tá:

  • GIUSE PHẠM VĂN THỚI: Năm sinh: 05.07.1969. Thụ phong linh mục: 29.06.2011. Làm cha phụ tá Thị Nghè từ 08.08.2013

  • ANTÔN NGUYỄN QUANG CHẨN: Năm sinh: 12.05.1978. Thụ phong linh mục: 30.05.2015. Làm cha phụ tá Thị Nghè từ 28.06.2015

Giáo Xứ Thị Nghè được chia thành 5 giáo khu:

  • Giáo khu Đức Mẹ Lộ Đức
  • Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  • Giáo khu Đức Mẹ Fatima
  • Giáo khu Đức Mẹ La Vang
  • Giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm
- Mỗi giáo Khu có hai vị Trưởng, Phó khu và nhiều Trưởng xóm hoạt động theo chỉ đạo của Cha Sở
 
- Giờ Lễ trong tuần:
 
 * Ngày thường:
     - Sáng:     5g00
     - Chiều:   18g00
  (Riêng chiều thứ Ba, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh)
  Chiều thứ Sáu hàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc 15g00
  Tối thứ Bảy đầu tháng, Thánh lễ tiếng Anh lúc 19g30
 * Chúa Nhật: Sáng 5g00, 6g30 và 8g00 (dành cho thiếu nhi) 
                      Chiều 15g00, 16g30, 18g00 và 19g30

- Chầu Thánh Thể: 
   * Chung cho giáo xứ: sau lễ chiều thứ Sáu tuần 3 trong tháng.
   * Thiếu nhi: sau Thánh lễ 8g00 Chúa Nhật tuần 4 trong tháng
Nhà Chầu Thánh Thể mở cửa hằng ngày từ sau lễ 5g30 đến  21g00.

* Rửa tội cho trẻ sơ sinh mỗi tháng 1 lần vào ngày Chúa nhật đầu tháng.
 
* Giờ ngồi tòa:
  - cho người lớn: sau lễ 5g00 sáng các ngày Ba, Năm, Bảy; và mỗi chiều thứ Bảy từ 14g30
  - cho thiếu nhi: sau lễ 8:00 sáng Chúa Nhật tuần 2 trong tháng

* Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ 8g00 sáng Chúa nhật

* Giáo lý Dự tòng: học vào các tối thứ Hai, Tư, Sáu. Từ 19g30 - 21g00. Cha đặc trách: Giuse Phạm Văn Thới.

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ Ba, Năm, Bảy. Từ 19g30 - 21g00. Cha đặc trách: Giuse Phạm Văn Thới.
 

Thông tin về Giáo xứ Thị Nghè:
- http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090805/1720
- http://titocovn.com/giaoxuThinghe