Giáo xứ Thuận Phát

Thông tin Giáo xứ Thuận Phát
                             
Địa chỉ: 253 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng Quận 7
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại:  3872 0329
Năm thành lập:  1961
Bổn mạng giáo xứ:  Thánh Antôn Pađôva
 

LỊCH MỤC VỤ THƯỜNG XUYÊN

1. GIỜ LỄ :
  • Chúa Nhật :
+ 05g30 : Thánh lễ sáng.
+ 07g30 : Thánh lễ Thiếu Nhi.
+ 17g00 : Thánh lễ chiều.
+ 19g00 : Thánh lễ Giới Trẻ (cuối tháng).
  • Thứ Hai đến Thứ Bảy
+ 05g00 : Thánh lễ sáng.
+ 17g30 : Thánh lễ chiều.

2. GIẢI TỘI : Thứ Hai đến Thứ Bảy
+ Sáng : Sau thánh lễ.
+ Chiều : Trước thánh lễ .

3. RỬA TỘI TRẺ SƠ SINH
+09g00 : Chúa Nhật Cuối Tháng.

4. CHẦU PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA :
Sau các thánh lễ :
+ Thứ Năm đầu tháng - Thứ Sáu đầu tháng.
+ Thứ Bảy đầu tháng - Chúa Nhật đầu tháng.

5. CHẦU LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
+14g30 : Hàng ngày.

6. GIÁO LÝ DỰ TÒNG & HÔN NHÂN
+ Mỗi năm 2 khóa, khai giảng vào tháng 02 và tháng 7.
+Lớp Giáo lý Dự Tòng học tối Thứ Ba, Thứ Bảy từ 19g30 đến 21g00. Thời gian 05 tháng.
+Lớp Giáo lý Hôn Nhân học tối Thứ Tư từ 19g30 đến 21g00. Thời gian 04 tháng.

7. GIÁO LÝ THIẾU NHI : Sáng Chúa Nhật
+ 07g30 : Thánh lễ - Nghỉ giải lao.
+08g45 : Sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể
+ 09g45 : Học Giáo Lý
+10g45 : Ra về

8. SINH HOẠT GIỚI TRẺ : Chúa Nhật cuối tháng
+ 19g00 : Thánh Lễ
+ 19g30 : Sinh hoạt
 

Linh mục Chánh xứ
Martino Trần Quang Vinh


Ngày nhậm chức Chánh xứ: 27.06.2015