Giáo xứ Thủ Đức

THÔNG TIN VỀ GIÁO XỨ THỦ ĐỨC
- http://tgpsaigon.net/

 
 
 

                        * NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ: 1879
                        * BỔN MẠNG GIÁO XỨ: ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (08/12)

- Địa chỉ:  51 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
- Địện thoại: (083) 8960803
  

                                               Cha sở Giacôbê Mai Phát Đạt

- Giờ lễ:
   * Thứ 2 : 05:00 giờ  -  17:30 giờ
   * Thứ 3 : 
05:00 giờ  -  17:30 giờ
   * 
Thứ 4 : 05:00 giờ  -  17:30 giờ
   * Thứ 5 : 05:00 giờ  -  17:30 giờ
               : 18:00 ( lễ thiếu nhi hàng tuần)

   * Thứ 6 : 05:00 giờ  -  17:30 giờ 
   * Thứ 7 : 
05:00 giờ  -  17:30 giờ
   * Chúa nhật: 
     + Lễ 1 : 05 : 00
     + Lễ 2 : 07 : 00
     + Lễ 3 : 08 : 30 ( lễ thiếu nhi)
     + Lễ 4 : 17 : 00
     + Lễ 5 : 19 : 00

- Chầu Thánh Thể:
   
* Thứ 5 : 16 : 30

- Rửa tội trẻ em:
   
*  Vào Chúa nhật đầu tháng sau Thánh lễ thiếu nhi

Giải tội: 
   
* Sau Thánh lễ chiều hàng ngày

- Sinh hoạt giáo lý:
   * Thiếu nhi: 09: 00- 11:00
   * Hôn nhân: Thứ 2- 4- 6 ( 19:00) 

- Viếng nhà chờ Phục sinh: 
   
* Sau Thánh lễ sáng, chiều thứ 2 hàng tuần.

- Ngoại lịch:
   
*  15: 00 Chúa nhật hàng tuần, giáo xứ Thủ Đức là nơi hành hương cho hạt Thủ Đức, tổ chức Chầu Thánh Thể lãnh phép lành toàn xá.