Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI GX. THÁNH KHANG 2013 (Từ ngày 02 – 07 đến ngày 16 – 07 – 2013)
Được thành lập từ năm 1988 do anh Giuse Hoàng Văn Phúc cùng một số AE
Năm thành lập: 

 1955- 1970

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Giuse

Giáo họ: 

 Giáng Sinh - 213 Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông, Thủ Đức

Năm thành lập: 

 1974

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.30
17.00
Thứ 3: 
04.30
17.00
Thứ 4: 
04.30
17.00
Thứ 5: 
04.30
17.00
Thứ 6: 
04.30
17.00
Thứ 7: 
04.30
17.00
CN: 
04.30
07.30
17.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5 đầu tháng
sau lễ 17.00
CN: 
Chúa Nhật đầu tháng
15.30


 

LM Chính xứ: 

Phêrô Lê Hoàng Chương
Từ năm: 2015

LM Phụ tá: 
Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn
Từ năm: 2013
Địa chỉ: 
32 đường 25, KP.1, P.Linh Đông
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 

 3897 1012 -  3729 5703