Giáo xứ Tống Viết Bường

Học viện Mục vụ xin giới thiệu đến quý cha và quý học viên CHƯƠNG TRÌNHTHẦN HỌC-MỤC VỤ, THÁNH NHẠC VÀ ANH NGỮ với lịch ghi danh như sau: GHI DANH HỌC KỲ I, NIÊN KHÓA 2013 – 2014 Thời gian nhận ghi danh (VP Học vụ KHÔNG nhận ghi danh qua E-Mail và điện thoại): Từ thứ năm, 01.08.2013 – thứ năm, 29.08.2013 Giờ làm việc: § Thứ hai đến thứ
Vì lãnh vực MVTT thay đổi và tiến bộ rất nhanh, các thành viên mỗi ngày một tăng, nên - nếu không cập nhật bổ sung những kiến thức / kỹ năng MVTT cần thiết, và không tổ chức giao lưu thắm thiết hơn với nhau - chúng ta sẽ trở nên lạc hậu và không còn hợp tác được với nhau nữa.

 
Địa chỉ: J10 Hương Giang, P.15, Quận 10
Điện thoại: 

 3970 3252

Năm thành lập: 

 1968;  1995

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Bường

LM Chính xứ: từ năm 2006

Giuse Tạ Huy Hoàng

HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:30
17:30
Thứ 3: 
05:30
17:30
Thứ 4: 
05:30
17:30
Thứ 5: 
05:30
17:30
Thứ 6: 
05:30
17:30
Thứ 7: 
05:30
17:30
CN: 
06:00
08:00
17:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
18:00
Thứ 5: 
18:00
 


 

- RỬA TỘI - GIẢI TỘI
NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ