Giáo Xứ TRUNG MỸ TÂY

Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Năm C Thêm lòng tin Lời Chúa:  Lc 17,5-10 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." (Lc 17,5)
Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên - Năm C Sử dụng tiền của hợp lý Lời Chúa: Lc 16, 19-31 "Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh." (Lc 16,25)
Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm C Cách quản lý tiền của Lời Chúa: Lc 16, 1-13 "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được" (Lc 16,13)

 

Giáo xứ:  Trung Mỹ Tây   Thành lập:  năm 1955.     Bổn mạng: THÁNH GIA THẤT

  Địa Chỉ:   40/4  ấp: Trung Mỹ Tây -  Xã :Trung Chánh -   H. Hóc Môn  TP. HCM        
           ĐT:   62522511

                                                    
            Cha xứ: Giuse Nguyễn Đức Trí                       Cha phụ tá: Gioan Baotixita
                                                                                                           Đào Quốc Chung
                    Từ: 24 - 04 - 2008  đến nay                            Từ: 13 - 08 - 2011  đến nay


HĐMV nhiệm Kỳ Từ 2008 đến 27-05-2012
Từ trái qua: Chủ tịch: Ông Giuse Nguyễn Hưng Rương - Thủ quỹ: Ông Rafael Phan Qúy Hòa - Cha xứ: Giuse Nguyễn Đức Trí - Phó ngoại vụ: Ông Tôma Trần Ngọc Anh - Thư ký: Ông Gioan Baotixita Trần Minh Sơn - Phó nội vụ: Ông Giuse Nguyễn Minh Thành

HĐMV nhiệm kỳ: Từ 28-05-2012 đến 2015   ( Chư có hình ảnh )

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
I -.  THÁNH LỄ:
    * Ngày thường:       - Sáng:  05 giờ 00
                                       - Chiều:  17giờ 30
    * Ngày Chúa Nhật  :- Sáng:  05 giờ 00
                                                      07 giờ 00
                                       -Chiều   16 giờ 00
                                                      17giờ 30
II -.  RỬA TỘI:
1.  Báo cho Trưởng khu,nhận tờ khai vào sổ khu.
2.  Ghi đầy đủ chi tiết trong sổ Gia Đình Công Giáo, nộp tại văn phòng nhà xứ
     vào thứ năm trước Chúa Nhât đầu tháng 
3.  Không rửa tội trường hợp không có sổ
4.  Rửa tội mỗi sáng Chúa Nhật đầu tháng lúc. 8giờ 00 - Vì giờ học giáo lý nên
     từ tháng 05 / 2013   Rửa tội vào lúc 8 giờ 00 sáng thứ  bẩy đầu tháng  
5.  Khi đi nhớ mang theo nến trắng và áo trắng rửa tội.
III - .  GIẢI TỘI:
1. Giải tội thiếu nhi thứ năm cuối tháng sau lễ thiếu Nhi
2. Giải tội mỗi ngày trứơc lễ sáng,chiều từ thứ hai đến thứ sáu.
3. Các dịp Đại Lễ mùa Vọng, mùa Chay cha xứ định liệu mời các cha đến
    giải tội tập trung.
IV -.   XỨC DẦU BỆNH NHÂN:
1. Liên hệ qua trưởng khu,trường hợp khẩn cấp người nhà có thể trực tiếp gặp cha xứ.
2. Trước khi đi bệnh viện ở xa (trong nội thành) nên chở bệnh nhân tới nhà xứ
      xin cha xức dầu để được an tâm.
3. Nếu bệnh nhân trong trường hợp nguy tử thì liên hệ các cha nhà thờ 
    gần bệnh viện nhất để lo  cho  người bệnh.
4. Đi kẻ liệt đêm, phải có Trưởng khu hay BTV dẫn cha xứ đi.
5. Hằng năm bệnh nhân đựơc xức dầu hai dịp trứơc lễ Giáng Sinh và Phục Sinh,
   (bình thường 6  tháng sau mới xức dầu lại )
V - .    HÔN PHỐI:
1.  Tiếp Hôn Phối chiều thứ ba hằng tuần lúc 14g 30
      Ông Phó Nội phụ giúp cha xứ kiểm tra thủ  tục, vô sổ sách
2.  Khi vào xin rao yêu cầu đôi hôn phối và cha mẹ hai bên cùng theo.
     Không giải quyết một hoặc hai người vắng mặt.
3.  Khi đi nhớ mang theo đầy đủ hồ sơ cá nhân.
     Không giải quyết khi thủ tục chưa đầy đủ.
4.  Không giải quyết hai bên nam nữ ngoài giáo xứ
5.  Khi người của giáo xứ là họ nhà trai,
      cha xứ sẽ cấp giấy giới thiệu hôn phối đến họ nhà gái.
6.  Thời gian lập thủ tục hôn phối là 2 hoặc 3 tháng trước ngày cưới.
7.  Học giáo lý hôn nhân đầy đủ,có giấy chứng nhận
8.  Không làm lễ cứơi ngoài giờ..
VI - .   AN TÁNG:
1.  Khi có thân nhân trong gia đình qua đời,
    người nhà liên hệ với trưởng khu để đựơc giúp đỡ và hướng dẫn thủ tục.
2.  Thánh lễ tại gia được cử hành lúc 16g 00 chiều.
3.  Thánh lễ an táng đựơc cử hành lúc 05g 30 sáng.
4.  Nếu an táng tại nghĩa trang giáo xứ,cha xứ sẽ tiễn đưa tới nghĩa trang.
VII - .  TIẾP KHÁCH:
1.  Từ thứ ba đến thứ sáu từ 14giờ 30 đến 16giờ 00
2.  Không tiếp khách sau cơm tối,trừ trường hợp vì lợi ích các linh hồn.

    -  Làm Phép nhà  Thứ Sáu đầu tháng từ tháng 05 / 2013
       -  Chủ Nhà xin làm phép nhà báo cho Trưởng Giáo Khu,
       -  Trưởng giáo khu sẽ trình cha và  đưa cha đến nhà xin làm phép

                                                                                     Linh mục chánh xứ

                                                                                    Giuse Nguyễn Đức Trí

Nội dung cần xuất hiện ở giữa trang web:TIÊU ĐIỂM (HÌNH ẢNH & TIN/BÀI CẦN QUAN TÂM)

HÌNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ

ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ GIÁO XỨ

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ

BỔN MẠNG GIÁO XỨ

HÌNH CHA SỞ - CHA PHÓ

HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY - RỬA TỘI - GIẢI TỘI

NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ