Giáo Xứ Từ Đức

Năm thành lập: 

 1955

 1971

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Giuse

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.30
17.30
Thứ 3: 
04.30
17.30
Thứ 4: 
04.30
17.30
Thứ 5: 
04.30
17.30
Thứ 6: 
04.30
17.30
Thứ 7: 
04.30
17.30
CN: 
04.30
07.00
17.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05.15 - 17.30
Thứ 3: 
05.15 - 17.30
Thứ 4: 
05.15 - 17.30
Thứ 5: 
05.15 - 17.30
Thứ 6: 
05.15 - 17.30
Thứ 7: 
05.15 - 17.30
CN: 
05.15 - 17.30


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2000
Địa chỉ: 
42 đường 4, KP.2, P.Bình Thọ
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 

 3897 8713

 3722 0501