Giáo xứ Vinh Sơn 6

“Cộng đoàn dân Chúa hãy hiệp ý cầu nguyện cho các cha chánh xứ, để ơn Chúa soi sáng hướng dẫn các ngài trong công tác dẫn dắt dân Chúa”, là lời nhắn nhủ của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (ĐTGM Phaolô) trong Thánh lễ kỷ niệm 20 năm thành lập giáo xứ Vinh Sơn (1996-2016), diễn ra vào lúc 17g00 ngày 16/04/2016.
Chuyến hành hương Đức Mẹ LaVang và làm từ thiện bác ái từ 13 đến 16/10.
Giới-Trẻ Giáo-Xứ Vinh-Sơn 6 cầu nguyện theo Phương-Thức Tai-zê..
GIÁO XỨ VINH SƠN - NGHĨA HÒA
Ngày thành lập giáo xứ: 16.04.1996
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Vinh Sơn Ferrê
Mừng kính: hàng năm ngày 05 tháng 04
Địa chỉ: 1/10/2 Nghĩa Phát. Phường 6. Quận Tân Bình. TP. HCM
Điện thoại: 38.656.399

Linh mục Chánh xứ
Antôn
NGUYỄN ĐÌNH THỤC

BAN THƯỜNG VỤ

    1. ChủTịch HĐMV: Ông Vinh Sơn NGUYỄN VIẾT PHƯƠNG 
    2. Phó Chủ tịch Nội Vụ: Ông Gioan Baotixita NGUYỄN CÔNG KHANH
    3. Phó Chủ tịch Ngoai Vụ: Ông Phêro TRẦN DUY KHAI
    4. Thư ký  HĐMV: Ông Vinh Sơn BÙI VIẾT TÂN
    5. Thủ quỹ: Ông Giuse TRẦN ĐỨC HIỀN