Giáo xứ Văn Côi

Mục vụ truyền thông giáo xứ Văn Côi có 1 thành viên.
 

Giáo xứ Văn Côi

 
Năm thành lập: 

 1972/1991

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Mân Côi

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.30
17.30
Thứ 3: 
04.30
17.30
Thứ 4: 
04.30
17.30
Thứ 5: 
04.30
17.30
Thứ 6: 
04.30
17.30
Thứ 7: 
04.30
17.30
CN: 
04.30
07.00
16.45

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
19.30
CN: 
16.15


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1999
Địa chỉ: 
97/41 Nguyễn Tử Nha, P.12
Quận Tân Bình
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 

 3842 6833 - 3849 4830

http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090806/1788