Gíao xứ Vĩnh Hiệp

Nhưng vì điều đó, không phải bởi con, không phải do con, không phải việc con làm, mà là ý định của Ta đem con vào đời. Ta lập lại: “Con là thánh”.
Bổn mạng các HĐMV Giáo xứ thuộc Giáo hạt Gò Vấp – ngày 25. 04. 2015
Nhà thờ Vĩnh Hiệp xưa và nay

Giáo xứ Vĩnh Hiệp

 
Năm thành lập: 

 2007

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Vô Nhiễm

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2006

 

Địa chỉ: 
52/382E Quang Trung, P.12
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 

 5427 1204
VP: 54271174

Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
05:30
07:30
17:00
19:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
18:00
Thứ 6: 
đầu tháng
18:00


 

Thông tin Giáo xứ Vĩnh Hiệp:
​- http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090803/1660