Giáo xứ Vinh Sơn - Ông Tạ

GIÁO XỨ VINH SƠN - ÔNG TẠ
Ngày thành lập giáo xứ: năm 1973/1998
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Vinh Sơn Pherrie Linh mục
Mừng kính: hàng năm ngày 05.04
Địa chỉ: 154/333, Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình. TP. HCM
Điện thoại: 38.449.613

Linh mục Chánh xứ
Giuse
NGUYỄN MINH KHÔI

(từ năm 2007)