Gíao xứ Xóm Lách

Năm thành lập: 

 1999
1950

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Giuse

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.30
17.30
Thứ 3: 
05.30
17.30
Thứ 4: 
05.30
17.30
Thứ 5: 
05.30
17.30
Thứ 6: 
05.30
17.30
Thứ 7: 
05.30
17.30
CN: 
07.00
17.00
09.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Đầu tháng
19.30
Thứ 6: 
Đầu tháng
19.30 


Địa chỉ: 134/109/18A Lý Chính Thắng, P.7
Quận 3
Giáo hạt Tân Định
Điện thoại: 

 3848 2900