Giáo xứ Xuân Hiệp

GIÁO XỨ XUÂN HIỆP
 -----oOo-----

Địa chỉ: 54 đường số 5, KP4, Linh Xuân, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm thành lập: 1979.
Bổn mạng Giáo xứ: Mẹ Thiên Chúa.
LM Chánh xứ: Phanxico Xavie Nguyễn Đức Việt, SDB.
LM Phụ tá: Gioan Bosco Đinh Quang Triển, SDB.

 

Giờ Lễ
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa Nhật
Sáng 05g00 05g00 05g00 05g00 05g00 05g00 05g00
07g00
08g30
Chiều 18g00 18g00 18g00 18g00 18g00 18g00 16g00
18g00
19g45

Chầu Thánh Thể
Thứ 5 lúc 20g00 hằng tuần.

SINH HOẠT MỤC VỤ

1. Thánh lễ: Sáng và chiều hằng ngày, riêng Chủ nhật có 6 lễ.

2. Rửa tội Trẻ em: Trước Thánh lễ chiều thứ bảy đầu tháng hoặc khi cần kíp.

3. Giải tội: Tối thứ năm hàng tuần và khi có nhu cầu đặc biệt, cần kíp. Hiện nay có thêm buổi giải tội từ 13h Chủ nhật hàng tuần dành cho các thiếu niên, giới trẻ…

4. Bệnh nhân: Trao mình Thánh Chúa hàng tuần vào Chiều Thứ bảy, xức dầu bệnh nhân mọi lúc khi có nhu cầu.

5. Chầu Thánh Thể hàng tuần và các dịp đặc biệt.

6. Tĩnh tâm: Cho toàn Giáo xứ vào mùa vọng, mùa chay, dịp mừng quan thầy Giáo xứ.

7. Huấn giáo: 

a. Thiếu nhi, giới trẻ: Hàng tuần theo chương trình các lớp và lứa tuổi.

b. Dự tòng và rửa tội người lớn: 02 khóa/năm và ngoại khóa khi có nhu cầu.

c. Hôn nhân Gia đình: 04 khóa/ năm và ngoại khóa khi có nhu cầu.
*** Mục b và c khai giảng tùy theo lịch sắp xếp, không cố định... thông tin được niêm yết trên bảng thông báo tại Nhà thờ.

8. Các sinh hoạt khác

Nguyện xá – sân chơi lành mạnh thường xuyên cho giới trẻ, Thiếu nhi, đặc biệt giới Công nhân trẻ Di dân. Ngoài ra cón có các lớp dạy nghề, năng khiếu, lớp học tình thương, xóa mù chữ…sinh hoạt hè cho Thiếu nhi và Giới trẻ.