LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO LÊ VĂN LỘC |

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO LÊ VĂN LỘC

Với ước nguyện thành lập đoàn Hướng đạo: của Cha Phanxicô Xavie Đậu Nguyễn Hoàng Linh.

Với sự giúp đỡ của văn phòng Hướng đạo Công giáo Địa phận Sài Gòn. 

Đoàn Hướng đạo Lê Văn Lộc đã được hình thành vào năm 2009.

Liên đoàn trưởng: Anh Alesxi Dương Văn Anh Linh.

Đoàn viên tổng cộng của Ấu,Thiếu và Tráng 55 người. 

Đoàn sinh hoạt vào lúc 14g30 các ngày Chủ Nhật tại khuôn viên giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Đoàn thường xuyên tham gia giữ trật tự và làm công tác bác ái, từ thiện.

Hình ảnh giới thiệu hội đoàn: