MVTT Bình An

Lời Chúa: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.
Lời Chúa: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.
Lời Chúa: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT BÌNH AN


Xem Giáo Hạt Bình An ở bản đồ lớn hơn


Cha Hạt trưởng Bình An, lm Giuse Trịnh Văn Viễn và các thành viên MVTT giáo hạt Bình An - ngày 15/7/2013Gia đình MVTT Bình An thuộc Liên nhóm hạt MVTT An-Chiếu
Thánh lễ tuyên hứa và ra mắt ngày 24-5-2011 tại Nhà thờ Bình An
Bổn mạng: Thánh Anrê, kính ngày 30-11
Thông tin về MVTT Giáo hạt Bình An:
- http://tgpsaigon.net/giaohat/267
- http://titocovn.com/mvtthatbinhan

Những bài ca Truyền thông chủ đạo
Tâm ca Truyền Thông
- Niềm vui Truyền Thông
- Truyền thông trong đêm

- Truyên thông dấn thân.

Châm ngôn:
. Tích cực - loan báo Tin Mừng
. Hiệp thông - xây dựng văn minh tình thương.