MVTT Gò Vấp

MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT GÒ VẤP


Xem Giáo Hạt Gò Vấp ở bản đồ lớn hơn

Gia đình MVTT Gò Vấp thuộc Liên nhóm hạt MVTT Gò Mới Môn
Thánh lễ tuyên hứa và ra mắt ngày 27-4-2011 tại Nhà thờ Vĩnh Hiệp
Bổn mạng: Thánh Phanxicô Salêsiô, kính ngày 24-1
Thông tin về MVTT Giáo hạt Gò Vấp:
- http://tgpsaigon.net/giaohat/271
- http://titocovn.com/mvtthatgovap

Những bài ca Truyền thông chủ đạo
Tâm ca Truyền Thông
Niềm vui Truyền Thông
Truyền thông trong đêm

- Truyên thông dấn thân.

Châm ngôn:
. Tích cực - loan báo Tin Mừng
. Hiệp thông - xây dựng văn minh tình thương.