MVTT Hóc Môn

HỌP LINH ĐẠO MVTT Hạt HÓC MÔN tháng 03 - 2014
HỌP LINH ĐẠO MVTT HẠT HÓC MÔN Tháng 02 - 2014
HỌP LINH ĐẠO MVTT HẠT HÓC MÔN THÁNG 01-2014
MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT HÓC MÔN

Xem Giáo Hạt Hóc Môn ở bản đồ lớn hơn


Gia đình MVTT Hóc Môn thuộc Liên nhóm hạt MVTT Gò Mới Môn
Tuyên hứa và ra mắt ngày 25-5-2011 tại Nhà thờ Trung Chánh.
        Bổn mạng Liên nhóm hạt MVTT. Gò - Mới - Môn
              Thánh Phanxicô Salêsiô, kính ngày 24-01.

Thông tin về MVTT Giáo hạt Hóc Môn:
- Trên trang web TGP Sài Gòn
- Trên trang Titoco (1)
- Trên trang Titoco (2)

Những bài ca Truyền thông chủ đạo
Tâm ca Truyền Thông
Niềm vui Truyền Thông
Truyền thông trong đêm
   Truyền thông Dấn thân


                        

Châm ngôn
. Tích cực -     loan báo Tin Mừng
. Hiệp thông - xây dựng văn minh tình thương.

                                 Thành viên MVTT Hạt Hóc Môn
    Chúc Mừng Cha Tân Hạt Trưởng Hạt Hóc Môn Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng

     Chuyên môn theo khả năng nhóm hạt gồm:

  - Nhóm Viết tin:
 •  Anh Vincent  Chu Thanh Bình           Số ĐT:  0907153954
 • Anh Phaolô Tống Viết Qúy   (Tạm nghỉ)                   Số ĐT: 0908299054
 • Chị Maria  Nguyễn Thị Tuyết Nhung        Số ĐT:  09177167704
 • Chị Anna Trần Thị Huê                             Số ĐT:  0913695994
 • Chị Têrêsa  Nguyễn Thị Tiến Tú (Tạm nghỉ)           Số ĐT:  0934024346
 • Chị Maria Vũ Thị Phượng                        Số   ĐT: 0989305067
 • Anh Giuse Phan Văn Thành                   Số ĐT:  0982502600
 • Anh Giuse  Trần Trọng Thuận               Số ĐT:   0989111974
    - Nhóm Chụp hình  &  Quay phim
 • Anh Vincent   Chu Thanh Bình     +  Quay phim    Số ĐT:    0907153954
 • Anh Đaminh  Đinh Minh Thiên     +  Quay phim     Số ĐT:    0986992909
 • Anh Gioan Baotixita  Đỗ Môn Định + Quay phim        Số ĐT: 01286547255
 • Anh Giuse  Phan Văn Thành                 Số ĐT:  0982502600
 • Anh Gioan  Trương Quang Vũ       Số ĐT:   0903615045
 • Chị Anna  Trần Thị Huê                  Số ĐT:   0913695994
 • Chị Maria  Liêu Thị Qúy Thảo          Số ĐT:  0903978858
 • Chị Maria  Vũ Thị Phượng               Số ĐT:  0989305067
   Nhóm Tiếp Tân:
 •   Chị Brigitta  Trần Thị Nhã Uyên       Số ĐT:  0975604679
   Nhóm Trật Tự :
 •     
   Nhóm  Ẩm Thực:
 •   Chị Têrêsa  Trần Thị Tuyết Nga     Số ĐT:  0908103157
    Nhóm Xử Lý Khủng Hoảng:  
 •    Anh Giuse  Phạm Quang Thiêm   Số ĐT:  0935210806