MVTT Sài Gòn Chợ Quán

Từ ngày thứ hai 10/8 đến thứ năm 13/8 vừa qua, các cha làm mục vụ trong Tổng Giáo phận Saigon tụ họp lại tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Saigon để tĩnh tâm năm.
Từ ngày thứ hai 10/8 đến thứ năm 13/8 vừa qua, các cha làm mục vụ trong Tổng Giáo phận Saigon tụ họp lại tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Saigon để tĩnh tâm năm.
Từ ngày thứ hai 10/8 đến thứ năm 13/8 vừa qua, các cha làm mục vụ trong Tổng Giáo phận Saigon tụ họp lại tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Saigon để tĩnh tâm năm.

Xem Giáo Hạt Sài Gòn Chợ Quán ở bản đồ lớn hơn
MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT SÀI GÒN CHỢ QUÁN


Gia đình MVTT Sài Gòn Chợ Quán thuộc Liên nhóm hạt MVTT Sài Định Nhuận
Thánh lễ tuyên hứa và ra mắt ngày 22-5-2011 tại Nhà thờ Huyện Sỹ, Chợ Đũi
Bổn mạng: Thánh Matthêu, kính ngày 21-9
Thông tin về MVTT Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán:
http://tgpsaigon.net/giaohat/275
- http://titocovn.com/mvtthatsaigonchoquan

Trước đây, MVTT hai Hạt Saigon và Chợ Quán sinh hoạt riêng lẻ cho đến tháng 5-2012 thì sáp nhập lại và lấy tên là MVTT hạt Saigon Chợ Quán.
Những bài ca Truyền thông chủ đạo
Tâm ca Truyền Thông
Niềm vui Truyền Thông
Truyền thông trong đêm

- Truyên thông dấn thân.

Châm ngôn:
. Tích cực - loan báo Tin Mừng
. Hiệp thông - xây dựng văn minh tình thương.