MVTT Tân Định

CHƯƠNG TRÌNH HỌP Hát: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa. Đọc một đoạn Tin Mừng. Chia sẻ Tin Mừng. Hát “Tâm Ca Truyền Thông” với cử điệu cầu nguyện. Đọc: Linh đạo Truyền Thông, quyền lợi và trách nhiệm của thành viên MVTT......
MẪU HỌP LINH ĐẠO Họp linh đạo tháng... Hình chụp chung Khai mạc lúc ngày Chia sẻ Tin Mừng: Thảo luận: Chia sẻ kỹ thuật: Kết thúc lúc
MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT TÂN ĐỊNH


Xem Giáo Hạt Tân Định ở bản đồ lớn hơn


Gia đình MVTT Tân Định thuộc Liên nhóm hạt MVTT Sài Định Nhuận
Thánh lễ tuyên hứa và ra mắt ngày 9-10-2010 tại Nhà thờ Tân Định
Bổn mạng: Thánh Matthêu, kính ngày 21-9.
Thông tin về MVTT Giáo hạt Tân Định:
http://tgpsaigon.net/giaohat/276
http://new.titocovn.com/mvtthattandinh

Những bài ca Truyền thông chủ đạo
Tâm ca Truyền Thông
Niềm vui Truyền Thông
Truyền thông trong đêm

- Truyên thông dấn thân.

Châm ngôn:
. Tích cực - loan báo Tin Mừng
. Hiệp thông - xây dựng văn minh tình thương.