MVTT Tân Sơn Nhì

MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ


Xem Giáo Hạt Tân Sơn Nhì ở bản đồ lớn hơn

Thành lập và ra mắt ngày 07/8/2010 tại giáo xứ Thiên Ân
 


Thánh lễ tuyên hứa ngày 09/10/2010 tại giáo xứ Tân Thành
Lễ  bổn mạng 22-10-2012

Cha Quản hạt
Linh mục Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng, 
chánh xứ giáo xứ Tân Hương
Cha Đồng hành
Linh mục Giuse Đinh Hiền Tiến,
chánh xứ giáo xứ Phú Thọ Hoà


 

Gia đình MVTT Tân Sơn Nhì thuộc Liên nhóm hạt MVTT Chí Thọ Nhì
Bổn mạng: Thánh Luca, kính ngày 18.10
Thông tin về MVTT Tân Sơn Nhì:
- Trên trang TGP
- Trên Titoco

Những bài ca Truyền thông chủ đạo
Tâm ca Truyền Thông
Niềm vui Truyền Thông
Truyền thông trong đêm

- Truyên thông dấn thân.

Châm ngôn:
. Tích cực - loan báo Tin Mừng
. Hiệp thông - xây dựng văn minh tình thương.

Lễ bổn mạng 15/10/2013
 Admin các giáo xứ
TT Tên Thánh Họ và tên Giáo xứ
01     Bình Chánh
02 Vincente Nguyễn Văn Gòn Bình Thuận
03 Laurenso Ninh Thanh Hải Gò Mây
04     Hy Vọng
05 Matthew Ngô Văn Minh Ninh Phát
06 Giuse Bùi Văn Chức Nhân Hoà
07 Anton Nguyễn Bích Tân Thánh Phaolo
08 Giuse Văn Chu Tâm Phú Thọ Hoà
09 Giuse Hà Sanh Lâm Phú Trung
10 Giuse Vũ Công Thắng Tân Châu
11     Tân Hương
12 Đa Minh Trần Đình Thuỷ Tân Phú
13     Tân Thái Sơn
14 Giuse  Đinh Văn Phượng Tân Thành
15 Giuse Phùng Văn Thanh Tân Việt
16 Phanxico Xavie Trần Văn Luật Thiên Ân
17 Đa Minh Phạm Văn Hồng Văn Côi

Các thành viên
II- Hoạt động

TT TÊN THÁNH HỌ TÊN Giáo xứ ĐIỆN THOẠI Email
1 Vincentê Nguyễn Văn Gòn Bình Thuận 0909.397.414 vincengon@gmail.com
2 Laurenso Ninh Thanh Hải Gò Mây 0918674787 hai_ninh61@yahoo.com
3 Mattheu Ngô Văn Hoàng Minh Ninh Phát 0933152269 mt.ngominh_303@yahoo.com
4 Giuse Bùi Văn Chức Nhân Hòa 01217.661.772 vanchuc115@yahoo.com.vn
5 Antôn Nguyễn Bích Tân Phaolô 0906.696.290   tangdpttt@yahoo.com.vn
6 Maria Nguyễn Thị Ánh Phú Thọ Hòa 0989002087 anh1963vn@yahoo.com
7  F.X Hoàng Ngọc  Hiệp Phú Thọ Hòa 0913616185 hoanghiep368a@gmail.com
8 Vinh Sơn Đặng Hùng Phụng Phú Thọ Hòa 01203825392 phungvicente@gmail.com
9 Giuse Đinh Văn  Quyết Phú Thọ Hòa 0913.160.314 manhquyet73@yahoo.com.vn
10 Giuse Văn Chu Tâm Phú Thọ Hòa 0902408639 vanchutam@gmail.com
11 Maria Võ Thị Việt Trinh Phú Thọ Hòa   viettrinhrosie@yahoo.com
12 Giuse Hà Sanh Lâm Phú Trung 0918746364 halam755@gmail.com
13 Giuse Đoàn Đình  Ngọc     Phú Trung 01212346668 jenniferdoan4@gmail.com
14 Giuse Nguyễn Đình Tuấn Phú Trung 0903976206 viettuan4469@gmail.com
15 Đa Minh Phạm Ngọc  Đức Tân Châu 0919833444 ngocducnth@yahoo.com
16 Giuse Vũ Khánh  Hòa Tân Phú 0902.887.749 vukhanhhoa40@gmail.com
17 Đaminh Phan Văn  Hùng Tân Phú 0908.240.082 daminhhung@yahoo.com
18 Maria Trần Thị Tiến Hương Tân Phú 01286247286 traanftieenshuwowng@yahoo.com
19 Anna Cecilia Vũ thị  Nga Tân Phú 0909.280.460 Vu Nga <nganetword@gmail.com>, 
20 Đa minh Trần Đình  Thuỷ Tân Phú 0909585991 daminhtdt@gmail.com
21 Giuse Trần Quốc  Trấn Tân Phú 0908772420 tran.quoctran@yahoo.com
22 Giuse Đinh Văn  Phượng Tân Thành 01668.921.286 giusephuong1955@gmail.com
23 Vicente Nguyễn Thái Hùng Tân Việt 0937.673.411 vincentehungtu@gmail.com
24 Giuse Phùng Văn Thanh Tân Việt 0982.225.753 thanhtam061269@yahoo.com.vn
25 F.X Trần Văn Luật Thiên Ân 01678.335.407 tranluat11257@gmail.com
26 Đaminh Phạm Văn Hồng Văn Côi 0908.158.583 hongpv@gmail.com

II- Tán trợ
TT TÊN THÁNH HỌ  TÊN Giáo xứ ĐIỆN THOẠI Email
1 Phê rô Nguyễn Văn  Quảng Bình Thuận 0984.807.990  
2 Giuse Phạm Đình  Thuấn Bình Thuận 0918.413.979 thuan3979@gmail.com
3 Micae Hoàng Cao Thuận Bình Thuận 0918.286.087  
4 Vinh Sơn Trương Hùng  Cường Gò Mây 0908780533  
5 Raphael Phạm Thanh Long Gò Mây 0918517515 phamthanhlong24@yahoo.com
6 Gioan Trần Ngọc  Ban Phú Thọ Hòa 0938.632.726  
7 Phêrô Phạm công Tấn Phú Thọ Hòa 0989002087 tanphero@gmail.com
8 Maria Mai Kim Tuyến Phú Thọ Hòa 0903662676 tuyen196721@yahoo.com
9 Giuse Nguyễn Văn Trinh Phú Thọ Hòa 0978.181.676 nguyenvantrinh1942@yahoo.com
10 M.Madalena Nguyễn Thị Phát Tân Châu 0985.126.016 sanguyen118@yahoo.com
11 Giuse Vũ Công Thắng Tân Châu 0913858358 tienthinhbosch600@yahoo.com.vn
12 Teresa Đinh Thị  Thơm Tân Châu 01222.028.220  
13 Têrêsa Nguyễn thị Ánh Tân Phú 0937.891.127 nguyenanh211261@gmail.com
14 Maria Nguyễn Thị Thanh  Hòa Tân Phú 0938.141.353 niemhoa2003@yahoo.com
15 Teresa Nguyễn Thị Thu Hoài Tân Phú 0903.623.523  
16 Maria Nguyễn thị  Hoan Tân Phú 0908.283.378 mnguyenhoan59@gmail.com
17 Phêrô Phan thanh Liêm Tân Phú 0918.749.190 liemthanh_phan@yahoo.com
18 Giuse Trần Đình Cánh Tân Thái Sơn 0907619619 canhtanthaison@gmail.com
19 Giuse Nguyễn Văn Tự Tân Thái Sơn 38472189 josviettam@gmail.com
20 Phanxico Nguyễn Hoàng Minh Tân Việt 0904785783 phiatruocladuiga100@yahoo.com
21 Gioakim Phạm văn  Cận Thiên Ân 0986124912 phamcan48@yahoo.com
22 Giuse Nguyễn Như  Khoa Thiên Ân 0903.044.619 giusenguyenkhoa@yahoo.com
23 Đaminh Phạm Thanh  Khởi Thiên Ân 0913.773.016 pthanhkhoi@yahoo.com.vn
24 Maria Nguyễn Thị Bích Lan Thiên Ân 0983.191.669 vankhanh395@gmail.com
25 Anna Lâm Ánh  Loan Thiên Ân 0985.237.764 hoanganhloan2005@yahoo.com.vn
26 Thomas Hoàng Nam  Thái Thiên Ân 0913.646.058 catbui_0206@yahoo.com.vn
27 Maria Vũ Thị Dậu Văn Côi 0122.570.8979 vudau20@yahoo.com.vn
28 Anna Nguyễn Thị Bạch Huệ Văn Côi 0906329660 trung_hue58@yahoo.com
29 Teresa Trương Thị Thanh Huyền Văn Côi 01226.269.220  
30 Giuse Maria Nguyễn Hoàng Trung Văn Côi 0907974338 trung_hue58@yahoo.com
31 Ané Lê Thị Kim Uyên Văn Côi 0986.783.625 kimuyenle63@yahoo.com