MVTT Thủ Đức

BẢN ĐỒ SƠ LƯỢC HẠT THỦ ĐỨC
Xem Giáo Hạt Thủ Đức ở bản đồ lớn hơn

MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT THỦ ĐỨC

Nghi thức tuyên hứa và ra mắt ngày 21-8-2010 tại Nhà thờ Nguyễn Duy Khang


Ngày Thế giới truyền thông 47 năm 2013

Tuyên hứa ngày Thế giới truyền thông lần 47- 2013
 tại trung tâm mục vụ TGP
Lễ mừng Bổn mạng Thánh Batôlômêô ngày 24-8-2013
Mừng lễ Bổn mạng MVTT liên hạt Gia - Đức - Thiêm 21/09/2014
Thông tin về Gia đình MVTT Thủ Đức:
http://titocovn.com/mvtthatthuduchttp://tgpsaigon.net/giaohat/278

Những bài ca Truyền thông chủ đạo
Tâm ca Truyền Thông
Niềm vui Truyền Thông
Truyền thông trong đêm

- Truyên thông dấn thân.

Châm ngôn:
. Tích cực - loan báo Tin Mừng
. Hiệp thông - xây dựng văn minh tình thương.