MVTT Xóm Chiếu

MẪU HỌP LINH ĐẠO Họp linh đạo tháng... Hình chụp chung Khai mạc lúc ngày Chia sẻ Tin Mừng: Thảo luận: Chia sẻ kỹ thuật: Kết thúc lúc
Thân ái chào mừng bạn đến với new.titocovn.com (newtitoco). Chúc mừng bạn đã trở thành “cư dân” (user) của Mạng xã hội này. Để giúp bạn phát huy hữu hiệu và đúng hướng các khả năng của mình trong lãnh vực Mục vụ Truyền thông (MVTT) thông qua các Trang của Mạng xã hội newtitoco, trân trọng mời bạn đọc kỹ để hiểu rõ và chấp nhận Bản Điều Lệ...
CHƯƠNG TRÌNH HỌP Hát: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa. Đọc một đoạn Tin Mừng. Chia sẻ Tin Mừng. Hát “Tâm Ca Truyền Thông” với cử điệu cầu nguyện. Đọc: Linh đạo Truyền Thông, quyền lợi và trách nhiệm của thành viên MVTT.....
MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT XÓM CHIẾU


Xem Giáo Hạt Xóm Chiếu ở bản đồ lớn hơn

 Gia đình MVTT Xóm Chiếu thuộc Liên nhóm hạt MVTT An Chiếu
Thánh lễ tuyên hứa và ra mắt ngày 9-4-2011 tại Nhà thờ Xóm Chiếu
Bổn mạng: Thánh Anrê, kính ngày 30-11
Thông tin về Nhóm MVTT Hạt
 Xóm Chiếu:
http://titocovn.com/mvtthatxomchieu
http://tgpsaigon.net/giaohat/280

Những bài ca Truyền thông chủ đạo
Tâm ca Truyền Thông
Niềm vui Truyền Thông
Truyền thông trong đêm

- Truyên thông dấn thân.

Châm ngôn:
. Tích cực - loan báo Tin Mừng
. Hiệp thông - xây dựng văn minh tình thương.