MVTT Xóm Mới

...“Người đã trỗi dậy từ cõi chết” là Tin Mừng đầu tiên -kể từ khi Chúa chịu chết- mà bà Ma-ri-a Mác-đa-la và bà Ma-ri-a khác đã vâng theo lời thiên thần Chúa để chạy về loan báo cho các sứ đồ Chúa biết...
Suy niệm Lời Chúa lễ các Thánh 1/11/2015 - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
Nếu tôi cố tình hay vô ý, trực tiêp hay gián tiếp phá hoại, ngăn cản, đầu độc hay chèn ép những giá trị Nước Chúa, là tôi đang bách hại đạo Chúa, bách hại Nước Chúa. Nếu ai chống lại tôi -theo phương cách thích hợp- để bảo bảo vệ những giá trị thiêng liêng đó, là họ đang bảo vệ Đạo Chúa, đang đổ mồ hôi và máu ra vì Đạo Chúa.
MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT XÓM MỚI


Xem Giáo Hạt Xóm Mới ở bản đồ lớn hơn

Gia đình MVTT Xóm Mới thuộc Liên nhóm hạt MVTT Gò Mới Môn
Nghi thức tuyên hứa và ra mắt ngày 18-9-2010 tại Nhà thờ Tử Đình
Nghi thức tuyên hứa đợt hai ngày 25-5-2011 tại Nhà thờ Trung Chánh
Bổn mạng: Thánh Phanxicô Salêsiô, kính ngày 24-1
Những thông tin nhóm hạt
http://titocovn.com/mvtthatxommoi
http://tgpsaigon.net/giaohat/281

Những bài ca Truyền thông chủ đạo
Tâm ca Truyền Thông
Niềm vui Truyền Thông
Truyền thông trong đêm

- Truyên thông dấn thân.

Châm ngôn:
. Tích cực - loan báo Tin Mừng
. Hiệp thông - xây dựng văn minh tình thương.