Nhật Tác Archive

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh Ga 15,18-21.
http://densoiconbuoc.blogspot.com/2016/04/ngay-29041811-1861-thanh-giuse-tuan.html
Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh Ga 15,12-17.
Ngày 28/04 Kính Nhớ Ba Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Ga 15,9-11.
Ngày 27/04/1802-1856 Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng Linh mục Tử đạo.
Thứ Tư Tuần V Phục Sinh Ga 15,1-8.
Thứ Ba Tuần V Phục Sinh Ga 14,27-31a.
Thứ Hai Thánh Máccô Lễ kính Mc 16,15-20.
Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C
Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh Ga 14,7-14.
Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh Ga 14,1-6.
Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh Ga 13,16-20.
Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh Ga 10,22-30.
Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Ga 10,22-30.
Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh Ga 10,1-10.
Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C Chúa Chiên Lành
Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh Ga 6,5.60-69.
Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh Ga 6,52-59.
Thứ Năm Tuần III Phục Sinh Ga 6,44-51.
Thứ Tư Tuần III Phục Sinh Ga 6,35-40.
Thứ Ba Tuần III Phục Sinh Ga 6,30-35.
Thứ Hai Tuần III Phục Sinh Ga 6,22-29.
Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C
Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh Ga 6,16-21.
Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh Ga 6,1-15.
Ngày 07/04/1812-1861 Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu Linh mục Tử đạo
Thứ Năm Tuần II Phục Sinh Ga 3,31-36.
Thứ Tư Tuần II Phục Sinh Ga 3,16-21.
Thứ Ba Tuần II Phục Sinh Ga 3,7b-15.
Thứ Hai Lễ Truyền Tin Lễ trọng.
Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C Lòng Thương Xót Chúa.
Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Mc 16,9-15.
Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Ga 21, 1-14.