Nhật Tác Archive

Thứ Hai Tuần 31 Thường Niên Lc 14,12-14.
Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C
Thứ Bảy Tuần 30 Thường Niên Lc 14,7-11.
Ngày 28/10 – 1765-1798 Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt linh mục tử đạo
Thứ Sáu Thánh Simon và Thánh Giuđa Tông Đồ Lễ kính Lc 6,12-19.
Thứ Năm Tuần 30 Thường Niên Lc 13,31-35.
Thứ Tư Tuần 30 Thường Niên Lc 13,22-30.
Thứ Ba Tuần 30 Thường Niên Lc 13,18-21.
Ngày 24/10 1825-1860 Thánh Giuse Lê Ðăng Thị Cai đội Tử đạo.
Thứ Hai Tuần 30 Thường Niên Lc 13,10-17.
Ngày 23/10 – 1773-1833 Thánh Phaolô Tống Viết Bường Quan Thị Vệ Tử đạo.
Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm C
Thứ Bảy Tuần 29 Thường Niên Lc 13,1-9.
Thứ Sáu Tuần 29 Thường Niên Lc 12,54-59.
Thứ Năm Tuần 29 Thường Niên Lc 12,49-53.
Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên Lc 12,39-48.
Thứ Ba Thánh Luca Tác Giả Sách Tin Mừng Lễ kính Lc 10,1-9.
Ngày 17/10- 1799-1833 Thánh Isidôrô Gagelin, Kính .Linh Mục Thừa Sai Parisas tử Đạo
Thứ Hai Tuần 29 Thường Niên Lc 12,13-21.
Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C
Thứ Bảy Thánh Têrêsa Giêsu trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh Lễ nhớ Lc 12,8-12.
Thứ Sáu Tuần 28 Thường Niên Lc 12,1-7.
Thứ Năm Tuần 28 Thường Niên Lc 11,47-54.
Thứ Tư Tuần 28 Thường Niên Lc 11,42-46.
Ngày 11/10-1773-1833 Thánh Phê rô Lê Tùy Linh Mục Tử Đạo
Thứ Ba Thánh Gioan XXIII Giáo hoàng Lc 11,37-41.
Thứ Hai Tuần 28 Thường Niên Lc 11,29-32.
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C
Thứ Bảy Tuần 27 Thường Niên Lc 11,27-28.
Thứ Sáu Đức Mẹ Mân Côi Lễ Nhớ Lc 1,26-38.
Ngày 06/10-1825-1858 Thánh Phanxicô Trần Văn Trung Cai Đội Tử Đạo.
Thứ Năm Thánh Brunô Linh mục Lc 11,5-13.
Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên Lc 11,1-4.
Thứ Ba Thánh Phanxicô Assisi Lễ nhớ Lc 10,38-42.
Thứ Hai Tuần 27 Thường Niên Lc 10,25-37.
Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C