Đều được sạch sao? (13/10/19)

Lời Chúa và chú thích CN Chúa nhật XXVIII TN C, 13/10/2019 (Bản văn và chú thích: CGKPV-LCCMN)

--"Không phải cả mười người đều được sạch sao?--

--Tôi cầu nguyện:(TTL)
- Lạy Cha là Đấng Hằng Thương xót, con xin chúc tụng, cảm tạ và ngợi khen Cha muôn muôn đời. Thưa Cha thân xác con có thể lành lặn nhưng tâm hồn con lại mắc nhiều bệnh tật. Xin Cha đoái thương chữa lành bệnh phong hủi nơi ý nghĩ, lời nói và việc làm của con, đặc biệt là thói vô ơn. Con xin Cha điều đó nhờ công nghiệp của Đức Ki-tô Giê-su, con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Phúc thay kẻ lắng nghe (12/10/19)

Lời Chúa và chú thích T Bảy sau Chúa nhật XXVII TN 12/10/2019 (Bản văn và chú thích: CGKPV-LCCMN)
--Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa--
--Thánh Thư:
12“Các dân nước hãy bắt đầu di chuyển,
tiến lên cánh đồng Giô-sa-phát,
vì tại đó Ta sẽ ngự toà xét xử mọi dân nước chung quanh.
13Các ngươi hãy tra liềm vào, vì đã tới mùa lúa chín.
Hãy đến mà đạp nho vì bồn ép đã đầy, bồn chứa đã trào ra,
vì sự gian ác của chúng quá nhiều.”
14Đoàn này nối tiếp đoàn kia trong cánh đồng Chung Thẩm,
vì Ngày của ĐỨC CHÚA đã gần kề,

Danh thánh Cha vinh hiển (9/10/19)

Lời Chúa và chú thích T Tư sau Chúa nhật XXVII TN 9/10/2019
(Bản văn và chú thích: CGKPV-LCCMN)

--"Lạy Cha, xin làm cho Danh thánh Cha vinh hiển,"--

Tôi suy nghĩ:
Mỗi lần nguyện kinh Lạy Cha là mỗi lần tôi phải hết lòng hy vọng, tin tưởng, cậy trông nơi Cha nhân lành. Quan trọng không chỉ là xin nhưng tôi phải tìm cách đóng góp phần mình vào những công cuộc mở mang nước Chúa, nuôi sống bản thân- nuôi sống mọi người, xa tránh cám dỗ; ngoài ra tôi phải nỗ lực cải thiện đời sống và hết lòng tha thứ.

Chị băn khoăn lo lắng (8/10/19)

Lời Chúa và chú thích T Ba sau CN 27 TN, 8/10/2019
(Bản văn và chú thích: CGKPV-LCCMN)

Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!

--Tôi suy nghĩ:
Mỗi dòng tu đều có linh đạo riêng, hoặc nghiêng về phục vụ hoặc nghiêng về chiêm niệm hoặc cân bằng và người ta sắp xếp thời khóa biểu một cách hợp lý nhất. Những người sống ơn gọi gia đình thì thời gian làm việc để kiếm kế sinh nhai, để làm giàu hay để phục vụ người khác thường chiếm gần hết quỹ thời gian của họ. Do vậy việc lắng nghe Lời Chúa nơi các giáo dân luôn tất bật càng cần thiết và cấp bách.

Đức Chúa ở cùng bà (6&7/10/19)

Lời Chúa, Chúa nhật 27 TN C, 6/10/2019 (Bản văn: CGKPV -LCCMN)

"Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc"

2 Cho đến bao giờ, lạy ĐỨC CHÚA,
con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe,
con la lên: "Bạo tàn! " mà Ngài không cứu vớt?

3 Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài,
còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau?
Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn,
chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ.
2 ĐỨC CHÚA trả lời và nói với tôi: "Hãy viết lại thị kiến
và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy.

Trang

Đăng kí nhận Truyền Thông Công Giáo ! RSS